VÄLKOMMEN

Reddville ger dig gratis tamponger hela vägen hem! Tack vare våra samarbetspartners kan vi ge dig gratis tamponger och vi är stolta över att ha skapat Reddville tillsammans med våra medlemmar. Äntligen ett tampongföretag av kvinnor för kvinnor! Så gör som 100.000 kvinnor och registrera dig redan idag på Reddville!

I samarbete med: pronaxen oriflame

Pronaxen® (naproxen) [receptfritt läkemedel] till vuxna och barn över 12 år vid lätt till måttlig akut smärta, t.ex. menstruationssmärtor, huvudvärk, akuta anfall av migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk samt vid ryggvärk och förkylningsfeber. Tabletter 250 mg. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Använd inte Pronaxen utan att rådfråga läkare vid astma, magsår, svår hjärtsvikt, ökad risk för blödning eller under graviditetens 3 sista månader. Läs alltid bipacksedeln noga före användning. För ytterligare information se www.fass.se. Orion Pharma AB, Box 520, 192 05 Sollentuna, 08-623 64 4008-623 64 40, www.pronaxen.se